Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakir Izetbegović zatražio je danas od visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da Domu naroda dostavi originalan tekst Dejtonskog mirovnog sporazuma na engleskom jeziku, te zvanične i ovjerene prevode na jezike konstitutivnih naroda.

On je ukazao na činjenicu da BiH već duže od 25 godina funkcioniše na bazi Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i njegovih aneksa, od kojih je aneks četiri Ustav BiH, a da originalni primjerak ovog sporazuma na engleskom jeziku, kao ni prevodi na jezike tri naroda nikada zvanično nisu uručeni Parlamentarnoj skupštini BiH.

U dopisu se navodi da se nezvanični prevodi Sprazuma vrlo često koriste za, kako ističe, “različita i pogrešna tumačenja pojedinih odredaba, što izaziva bespotrebne nesporazume među političkim akterima i u javnosti u BiH”.

“Stoga, od Vas očekujem da OHR Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, na čijem sam čelu, dostavi originalni tekst Sporazuma na engleskom jeziku, te zvanične i ovjerene prevode”, navedeno je u Izetbegovićevom dopisu Incku.