Datum puštanja u promet Zeničke obilaznice još uvijek nije poznat, a za Klix.ba je potvrđeno da je od pet potrebnih rješenja za upotrebu autoceste Zenička obilaznica do sada dobila samo jedno.

Građani Zenice, ali i cijele Bosne i Hercegovine koji putuju kroz Zenicu već skoro tri mjeseca se dive reflektorima koji obasjavaju vijadukt Babina rijeka, a ne dionici od 11 kilometara koja je plaćena 225 miliona eura jer se njome ne vozi isto toliko vremena.

Ne razmišljajući o posljedicama Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine 25. novembra su upriličili obilazak, kako su kazali završene dionice, samo za novinare, a nekoliko dana poslije otvorena je i za saobraćaj.

Samo četiri dana nakon korištenja, dionice došlo je do problema na dilatacijama jednog od mostova najkompleksnije dionice Koridora 5C kroz Bosnu i Hercegovinu, a inspekcija je naredila njeno zatvaranje 5. decembra.

Utvrđeno je da dionica po LOT-ovima, odnosno, poddionicama nema izdata rješenja za upotrebu te da procedura ide ispočetka.

U međuvremenu dok se rješavala papirologija radnici su završavali radove okolo trase koji, svakako ne bi ometali odvijanje saobraćaja, ali čitav proces dobivanja rješenja ide veoma sporo jer se radi o veoma složenoj dokumentaciji i ozbiljnom poslu koji u konačnici prvenstveno ima za cilj osigurati sigurnu vožnju.

Kako Klix.ba saznaje za izgradnju predmetne dionice autoceste na Koridoru 5C je izdato pet odobrenja za građenje za pet faza izgradnje i to: trasa Drivuša – Klopče, Klopče – Donja Građanica, tunel Hum, vijadukt Donja Gračanica i petlja Donja Gračanica pristupne saobraćajnice na M-17 s bočnim naplatnim mjestom i ostalim pratećim građevnimama.

Međutim, za svaku od faza izgradnje je podnesen odvojeni zahtjev za tehnički pregled i izdavanje odobrenja za upotrebu, a za trasu Drivuša – Klopče završen je tehnički pregled te je komisija dala pozitivno mišljenje te je 14. decembra prošle godine Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdalo rješenje o odobrenju za upotrebu ovog dijela poddionice.

Za ostale četiri faze izgradnje obilaznice tehnički pregled je još uvijek u toku, a Federalnom ministarstvu prostornog uređenja još nisu dostavljeni zapisnici i izvještaji komisija za tehnički pregled.

Radi se o veoma složenom poslu, ali i građevini, te obimnoj tehničkoj dokumentaciji koju je potrebno prekontrolisati te uporediti s izvedenim stanjem i izvršiti uvid u dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu, kao i dokumentacijom koju je prema odobrenju za građenje i važećim propisima investitor dužan dati na uvid komisiji,

Za sada nije poznato kada će biti završen pregled dionice kao ni dokumentacije te još uvijek nije poznato kada će dionica biti otvorena. Sigurno je da će Federalno ministarstvo prostornog uređenja dozvole izdati onda kada trasa bude u potpunosti uređena shodno svim pravilima i dokumentima jer se radi o ljudskim životima i sigurnosti odvijanja saobraćaja.