U Bosni i Hercegovini se danas održavaju opšti izbori na kojima se direktno bira čak 518 članova organa vlasti. Biračka mjesta će biti otvorena od sedam do 19 sati.

Kao i do sada, da bi mogao glasati, birač na biračkom mjestu mora pokazati jedan od važećih dokumenata BiH, a to su lična karta, vozačka dozvola ili pasoš.

Građani BiH biraju tri člana Predsjedništva BiH (dva u FBiH jednog iz Srpske), 42 poslanika u Predstavnički dom BiH, od kojih je 14 iz RS; predsjednika i dva potpredsjednika Srpske; 98 poslanika u Parlament FBiH, 83 poslanika u Narodnu skupštinu Srpske, te poslanike u skupštine 10 kantona u FBiH.

Kandidati
Dakle, osim listića za predsjednika RS i člana Predsjedništva BiH, glasači u Srpskoj dobiće još dva – jedan za Narodnu skupštinu i drugi za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Ovjereno je i na glasačkim listićima se nalaze imena 7.258 kandidata, po organima vlasti: Predsjedništvo BiH 10 kandidata, Predstavnički dom BiH 752 kandidata, Predstavnički dom Parlamenta FBiH 1.230 kandidata, Narodna skupštinu RS 1.429 kandidata, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske 31 kandidat, te skupštine kantona u Federaciji 3.806 kandidata.

U centralnom biračkom spisku je 3.368.666 birača, od kojih je broj redovnih birača 3.277.490.

Prema podacima CIK BiH, ukupno je određeno 5.903 biračka mjesta, od kojih se 21 biračko mjesto nalazi u u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u 15 država. Rad izborne administracije, proces glasanja i brojanja glasova nadziraće više od 60.000 akreditovanih posmatrača.

– Najveći broj su posmatrači političkih subjekata koje akredituju opštinske/gradske izborne komisije u Bosni i Hercegovini. Očekujemo da će ih biti akreditovano više od 50.000 – kažu u CIK.

Troškovi
Procjena je da će ovi izbori koštati 12.528.000 KM. Od toga su najveći izdaci za naknade članovima i zamjenicima članova biračkih odbora, u iznosu od oko 6.795.000 KM, za nabavku papira i štampanje glasačkih listića 1.500.000 KM, te poštanski troškovi slanja glasačkih paketa u inostranstvo u iznosu od 1.270.000 KM.

Novine na ovim izborima bitne za javnost, prije svega za birače su:

  1. Uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva izrađeno je 6.090 sigurnosnih ekoloških štambilja, za svako biračko mjesto po jedan. Štambiljom se utvrđuje autentičnost i sigurnosna ispravnost glasačkog listića. Štambilj će se otiskivati na prednjoj strani glasačkog listića, u donjem lijevom uglu, ispod uputstva za glasanje. Pored toga, s desne strane potpisuje se ovlašteno lice, tj. član biračkog odbora zadužen za izdavanje glasačkih listića;

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIERFOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

  1. Precizirane su odredbe koje se odnose na pomoć drugog lica. Da bi ostvario pravo pomoći drugog lica, birač mora dokazati predsjedniku biračkog odbora dokumentom izdatim od nadležnog organa da je slijep ili fizički nesposoban, dok nepismenost dokazuje upisanim XX ili praznom rubrikom u polju za potpis na identifikacionom dokumentu;
  2. Glasačka kabina/paravan je okrenuta prema biračkom odboru i posmatračima kako bi se spriječila mogućnost slikanja ili zamjene listića.