Dug propale Govedarske farme „Farmland“ iz Nove Topole za poreze i doprinose premašio je pet miliona KM, a Poreska uprava RS i pored toga ne pokreće stečaj ovog preduzeća uz obrazloženje da je naplata u ovim postupcima neizvjesna.

Međutim, s obzirom na to da hipoteke na imovini „Farmlanda“ imaju i banke koje su se upisale prije PURS, naplata ovog duga je svakako neizvjesna, što su priznali i u Poreskoj upravi.

„Poreska uprava RS bi bila samo jedan od povjerilaca u stečajnom postupku, a s obzirom na to da su banke uspostavile hipoteku prije PURS. Pored toga postupci stečaja obično dugo traju, pa je naplata u ovim postupcima neizvjesna. Upravo iz ovih razloga Poreska uprava nastoji da iskoristi sve druge mehanizme naplate, prije nego se upusti u dugotrajni i neizvjesni stečajni postupak“, kažu u PURS.

Tvrde da su preduzeli sve zakonom propisane mjere prinudne naplate i blokirali račun ovog poreskog obveznika.

Tako su, s ciljem obezbjeđenja naplate, 2016. godine donijeli privremeni zaključak kojim je zabranjeno raspolaganje pokretnom i nepokretnom imovinom u vlasništvu „Farmlanda”. Poreska uprava je, dodaju, po osnovu rješenja o prinudnoj naplati, i u avgustu 2017. godine uputila Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIP) zahtjev za uspostavljanje zakonske hipoteke nad nepokretnom imovinom poreskog dužnika, koja je uspostavljena.

„Prema informacijama koje nam je dostavio RUGIP, na nepokretnostima ovog poreskog dužnika već postoje upisane hipoteke drugih pravnih subjekata kao što su banke, a upis je izvršen prije Poreske uprave RS, što naplatu poreskog duga iz nepokretnosti ovog poreskog obveznika čini neizvjesnijom“, kažu u PURS.

Upravo zbog toga ostaje nejasno zbog čega PURS odbija da podnese zahtjev za stečaj s obzirom na to da i sami priznaju da je naplata neizvjesna i mimo stečaja.

Podsjećamo, „Farmland“ već godinama ne radi, a milionska dugovanja koja ima prema Republici Srpskoj teško da će biti naplaćena s obzirom na to da ovo preduzeće nema imovine koja već nije pod hipotekom.

Osim Poreskoj upravi, „Farmland“ milione duguje i Robnim rezervama RS, koje su upravo zbog ugovora sa ovom farmom završile u stečaju. Robne rezerve su dobile dvije milionske presude protiv „Farmlanda“, ali su njihovi predstavnici utvrdili da „Farmland“ nema raspoložive pokretne imovine i ništa iz čega bi mogao da bude naplaćen ovaj milionski dug.

„Farmland“, čije je većinski vlasnik Dragan Vasiljević, proteklih godina je dobio i dva kredita Investiciono-razvojne banke RS u ukupnom iznosu od 17,8 miliona maraka, od čega je jedan kredit od 14,8 miliona KM odobren bez finansijskog posrednika.