Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas Deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda i zaključke u vezi sa ovim dokumentom sa Svesrpskog sabora u Beogradu. Usvajanje deklaracije ispraćeno je aplazom prisutnih.

Za Deklaraciju su glasala 62 poslanika, protiv su bila tri, a niko suzdržan od 65 prisutnih, odnosno dvotrećinska većina.

Za zaključke, koje su potpisali šefovi klubova poslanika svih stranaka sa sjedištem u Srpskoj, osim Kluba poslanika “Za pravdu i red”, glasala su 62 poslanika, dva su bila protiv, a jedan uzdržan od 65 prisutnih.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je pronađen kompromis u vezi sa zaključcima na Deklaraciju koju je podržalo 90 odsto narodnih poslanika, osim Klub poslanika “Za pravdu i red” Nebojše Vukanovića.

Stevandić je izrazio zahvalnost na razumijevanju predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, te poslanicima iz reda pozicije i opozicije.

“Nadam se da će ovo biti jedan od dokumenata koji će bitno odrediti našu sabornost u vezi sa visokim pitanjima i da ćemo imati priliku da se jedni drugima odazivamo na sastanke bez obzira ko ih pozove pozicija, opozicija, predsjednik Republike Srpske ili srpski član Predsjedništva BiH”, zaključio je Stevandić.

U Deklaraciji se među 49 zaključaka, stavova i ciljeva navodi da Svesrpski sabor konstatuje da srpski narod predstavlja jedinstvenu cjelinu.

“Srpski narod je kroz istoriju imao više država sa različitim nazivima, te polaže pravo da baštini svoju bogatu tradiciju”, piše u tekstu Deklaracije.

Svesrpski sabor naglasio je da je Republika Srpska jedinstven i nedjeljiv ustavnopravni subjekt koji samostalno obavlja svoje ustavotvorne, zakonodavne, izvršne i sudske funkcije u skladu sa Ustavom BiH – Aneksom četiri Dejtonskog mirovnog sporazuma i čija teritorija ne može biti otuđena mimo Ustava i zakona Republike Srpske.

“Svesrpski sabor ne podržava rezoluciju o Srebrenici za koju su glasale 84 države u Generalnoj skupštini UN, dok je 109 država bilo protiv, uzdržano ili nije glasalo. Tom rezolucijom izvršen je pokušaj kolektivnog okrivljavanja celog srpskog naroda, koji je neprihvatljiv i ne može biti sproveden u djelo”, navedeno je u tekstu Deklaracije.

Svesrpski sabor pozdravlja napore rukovodstva Republike Srbije i Republike Srpske da doprinesu rasvjetljavanju istorijskih činjenica u vezi sa događajima devedesetih godina, a posebno kada je riječ o događajima u Srebrenici i okolini od 1992. do 1995. godine.

U Deklaraciji se navodi da je Dejtonski mirovni sporazum trajno i bitno narušen uprkos težnjama Republike Srpske i srpskog konstitutivnog naroda, koji su se borili za očuvanje dejtonskog ustavnog okvira u BiH, te poziva sve međunarodne aktere da se vrate poštovanju slova Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Konstatuje se da bi Srbija, u skladu sa statusom potpisnika Dejtonskog mirovnog sporazuma i u skladu sa ovlašćenjima koje je dobila od Republike Srpske Sporazumom od 29. avgusta 1995. godine, trebalo da internacionalizuje problem urušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma sa zahtjevom da se primjenjuje u obliku u kojem je i
potpisan.

“Svesrpski sabor ističe da BiH nije jedna, niti jedinstvena izborna jedinica za izbor zajedničkih organa i naglašava da BiH isključivo predstavlja tročlano Predsjedništvo na bazi konsenzusa, a ne pojedinci uzurpirajući nadležnosti funkcija koje obavljaju”, navodi se u Deklaraciji.

Dodaje se da Svesrpski sabor prihvata i podržava pravni poredak uspostavljen
Dejtonskim mirovnim sporazumom, a koji predviđa mehanizme zaštite entiteta i konstitutivnih naroda primjenom instituta entitetskog glasanja u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine na nivou BiH, instituta zaštite vitalnih nacionalnih interesa u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i instituta zaštite vitalnog
entitetskog interesa u Predsjedništvu BiH.

Svesrpski sabor konstatuje da je Republika Srpska zadovoljna visokim stepenom autonomije definisanim Dejtonskim mirovnim sporazumom, te stoga insistira na suštinskom i formalnom provođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao međunarodnog ugovora koji se ne može jednostrano ili putem intervencionizma mijenjati.

U tekstu Deklaraciji se navodi da Republika Srpska može u mjeri u kojoj ocjeni kao cjelishodno da aktivira sve nadležnosti koje su prema Dejtonskom mirovnom sporazumu predviđene kao nadležnosti entiteta.

“Svesrpski sabor osuđuje svako nepoštovanje i kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i demokratskih procedura u BiH, nametanje zakona, preglasavanje konstitutivnih naroda, prenos nadležnosti sa entitetskog nivoa na centralni nivo, kršenje ljudskih prava i sloboda, te garantovanih prava srpskog konstitutivnog naroda na slobodno i samostalno odlučivanje i djelovanje unutar dejtonske BiH”

Ističe da Svesrpski sabor smatra neprimjerenim postavljanje visokog predstavnika u
BiH suprotno Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je propisano da
je za imenovanje visokog predstavnika potrebna saglasnost strana ugovornica, kao i odgovarajuća rezolucija Savjeta bezbjednosti.

Narodna skupština Republike Srpske u zaključcima usvojenim u vezi sa Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda konstatuje da su se birači u Srpskoj na referendumu 25. septembra 2016. godine izjasnili da se 9. januar obilježava i praznuje kao Dan Republike Srpske i krsna slava.

U zaključcima, koje su predložili klubovi poslanika SNSD-a, SDS-a, PDP-a, Socijalističke partije, DEMOS-a, Ujedinjene Srpske, NPS-a, te poslaničke grupe SPS-a, DNS-a i Narodnog fronta, navodi se da Narodna skupština Srpske smatra da je Sretenje 15. februar potrebno definisati kao Dan svesrpske državnosti koji treba ujedinjeno obilježavati i proslavljati zajedno sa Republikom Srbijom.

Zadužuje se Vlada Republike Srpske da, u saradnji sa predsjednikom Srpske i predsjednikom Narodne skupštine Srpske, formira Organizacioni odbor za obilježavanje 9. januara – Dana Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da usvajanjem i stupanjem na snagu Zakona o imunitetu Republike Srpske ne postoje prepreke da za člana Organizacionog odbora za obilježavanje 9. januara – Dana Republike Srpske može biti imenovan i nosilac izvršne vlasti.