Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona dobilo je saglasnost Općinskog vijeća Bosanski Petrovac za pokretanje postupka dodjele koncesije na području ove općine za solarnu proizvodnju električne energije.

Ovo je potvrdio resorni ministar Nijaz Kadirić istakavši kako se radi o projektu izgradnje najvećeg solarnog parka u cijeloj BiH.

“Vrijednost ukupne investicije prelazi 100 miliona maraka, a sva proizvodnja bi se izvozila. Mi ćemo ići u izmjenu Zakona o koncesijama da u cijelosti ispoštujemo zakonske obaveze u proceduri dodjele ove koncesije, a biće raspisan i međunarodni javni poziv”, istakao je Kadirić.

Prema njegovim riječima, odranije postoji interesovanje renomiranih investitora koji su se u više navrata do sada obraćali Vladi USK.

“Zadali smo sebi okvir da sav posao završimo u ovoj godini uključujući i sam početak radova na terenu”, kazao je Kadirić.

“Općina Bosanski Petrovac polaže velike nade u najavljene projekte izgradnje solarnog parka i energetskih postrojenja za transmisiju sunčeve svjetlosti u električnu energiju”, potvrdio je i Mahmut Jukić, načelnik te općine, koja spada među nerazvijenije u Unsko-sanskom kantonu.

Prema njegovim riječima, lokalne vlasti pozdravljaju takve projekte te će pružiti svu potrebnu pomoć i podršku u njihovoj realizaciji.

“Tačno je da je Vlada USK pokrenula aktivnosti u vezi s izgradnjom velikog solarnog parka na lokalitetu Bjelajski Vaganac, tamo su provedena istraživanja i tražili su da Općinsko vijeće da svoju saglasnost za postupak dodjele koncesije investitorima. Radi se o zemljištu površine oko 150 hektara, a solarni park koji bi se gradio imao bi snagu 90 megavata i bio bi najveći u zemlji”, kazao je Jukić.

Prema njegovim riječima, realizacija ovakvog projekta imala bi višestruko pozitivne ekonomske efekte po ovu lokalnu zajednicu, koja je među najnerazvijenijim u Unsko-sanskom kantonu.