Savjet ministara Bosne i Hercegovine je danas donijelo odluku o privremenom finansiranju institucija i međunarodnih obaveza za period april – juni ove godine.

Za finansiranje institucija u ovom periodu odobrena su sredstva u iznosu 249.000.000 KM, što predstavlja četvrtinu sredstava odobrenih za finansiranje institucija u skladu sa Zakonom o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za 2020. saopštili su iz Savjeta ministara.

Nastavak finansiranja višegodišnjih projekata, koji su usvojeni u budžetima prethodnih godina, kao i programa posebnih namjena vršit će se iz sredstava koja su prenesena u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija, odnosno osigurana donacijama i drugim namjenskim sredstvima.

Vijeće ministara je upoznato o Informaciji Ministarstva finansija i trezora o statusu i potrebnim narednim koracima za usvajanje Zakona o budžetu, koja će biti dostavljena Parlamentu Bosne i Hercegovine.

Informacija sadrži hronološki pregled koraka koji prethode usvajanju budžeta, počev od usvajanja Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika za period 2022 – 2024., što predstavlja prvi ključni korak za nastavak procesa pripreme budžetskih dokumenata, odnosno izradu dokumenta okvirnog budžeta za taj period i Nacrta zakona o budžetu za ovu godinu.