Iako je izrađen prije više od dvije godine, Nacrt zakona o PDV-u još nije “izašao” iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a kada će zvanično doći na dnevni red sjednice Savjeta ministara BiH, u ovom trenutku niko ne zna.

Naime, Uprava za indirektno oporezivanje BiH još početkom 2019. godine izradila je Nacrt zakona o PDV-u, a u maju iste godine Upravni odbor UIO dao je saglasnost UIO da se taj nacrt dostavi nadležnim komisijama entitetskih parlamenata na konsultacije. Jedini koji su dostavili primjedbe na Nacrt zakona o PDV-u bili su Ministarstvo finansija Republike Srpske i Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske, dok su nadležne komisije Federacije BiH i Brčko distrikta to ignorisale.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, nakon što su istekli postavljeni rokovi, pisala je i urgencije federalnim nadležnim komisija i komisijama Skupštine Brčko distrikta, međutim ni tada nisu dobili nikakav odgovor, zbog čega su se odlučili da razmatraju samo primjedbe i sugestije pristigle iz Republike Srpske.

“Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje je na 48. sjednici, održanoj 25. januara 2021. godine, razmatrao Nacrt zakona o PDV-u i tada je zaključeno da UIO za narednu sjednicu izvrši korekcije u skladu s primjedbama koje su iznesene tokom javnih konsultacija i izjašnjenja nadležnih odbora entitetskih parlamenta. Nakon što iz UIO budu dostavili tekst Nacrta zakona o PDV-u, o njemu će se izjasniti UO i biće upućen u dalju proceduru usvajanja”, rekla je Nataša Krsman, šef Odsjeka za protokol, informisanje i prevođenje u Ministarstvu finansija i trezora BiH.

U suštini, UIO tek treba UO UIO da dostavi Nacrt zakona o PDV-u sa uporednim prikazom šta je sve od primjedaba u njega ugrađeno, a tek nakon toga o njemu će se izjasniti Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.

Ukoliko UO UIO da zeleno svjetlo na takav nacrt, tek onda se on šalje u proceduru pred Savjetom ministara BiH, a iz Savjeta ministara BiH dalje prema parlamentu BiH. Ako se uzme u obzir da će i Savjet ministara BiH u slučaju da mu se proslijedi Nacrt zakona o PDV-u trebati da obavi određene konsultacije, male su šanse da procedura usvajanja tog zakona bude završena u ovoj godini.

U Upravi za indirektno oporezivanje BiH juče nismo uspjeli saznati kada će po zaključku UO UIO dostaviti Nacrt zakona o PDV-u na usvajanje.

U samom novom zakonu, kako su ranije “Nezavisne” pisale, neće biti velikih izmjena u odnosu na postojeći Zakon o PDV-u, koji je u primjeni od 1. januara 2006. godine. U BiH će i dalje biti jedinstvena stopa PDV-a, koja će iznositi 17 odsto, s tim da će se povećati prag ulaska u PDV sistem sa 50.000 na 75.000 KM, a biće ukinute i posebne šeme u građevinarstvu te uveden prenos obaveza u skladu sa propisima EU za izvršen promet.

“Nacrt zakona o PDV-u rađen je u okviru projekta sa evropskim stručnjacima. Tada, odnosno te 2018. godine, sadržavao je sve one direktive koje su važile u EU, međutim od tada su prošle tri godine i veliki dio toga se promijenio tako da će već urađeni nacrt morati da pretrpi velike korekcije ukoliko želimo ići u korak sa evropskim standardima”, ispričao je izvor “Nezavisnih” blizak Savjetu ministara BiH.