Savjet ministara trebalo bi danas da razmatra prijedlog odluke o privremenom finansiranju institucija i međunarodnih obaveza BiH za period april-jun 2021. godine, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora.

Na prijedlog Ministarstva pravde BiH trebalo bi da bude raspravljano i o prijedlogu odluke o formiranju nadzornog tijela za praćenje sprovođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Pred Savjetom ministara bi trebalo da se nađe i nacrt sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o finansiranju i projektu, zaključenog 17. decembra 2019. godine između KFV-a i BiH, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara, Ministarstvo finansija Republike Srpske i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske /Agencija za izvršenje projekta/, u iznosu od 10.000.000 evra – energetska efikasnost u javnim zgradama, sa osnovama za zaključivanje navedenog sporazuma.

Predlagač ove tačke dnevnog reda je Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara.

Na sjednici bi trebalo da bude riječi i o nacrtu osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o dopunama Ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima, čiji je predlagač Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara.

Savjet ministara trebalo bi da raspravlja i o prijedlogu odluke o imenovanju koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH na prijedlog Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara.

Na prijedlog Ministarstva bezbjednosti biće razmatran i prijedlog odluke o imenovanju koordinatora BiH za saradnju i koordinaciju sa Regionalnim centrom Regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice u Skoplju.

Savjet ministara razmatraće i prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju nadzornog tijela koje će vršiti nadzor nad primjenom Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH, čiji je predlagač Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH.