Plan za reformu gimnazija u RS trebalo bi da bude urađen ove godine, a ticaće se korekcije časova na sedmičnom nivou, kao i spiska predmeta po razredima, međutim postoji mogućnost i da se uvedu novi predmeti. Potvrdio je ovo za “Nezavisne” Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda RS.

“Stručni tim koji će raditi na reformi gimanzija, ukoliko procijeni da se za neke predmete u nekom od razreda  treba da poveća broj časova, sigurno će to uraditi, ali isto tako će u ostalim predmetima smanjiti broj časova jer ne želimo da broj časova na sedmičnom nivou preopteriti  naše učenike”, kazao je Damjanović.

Stučni tim će procijeniti da li je negdje potrebno uvesti novi predmet.

“Sagledaćemo situaciju da li ima potrebe uvoditi neke predmete ili zamijeniti stari novim”, kazao je Damjanović.

Dodao je da je planirano da se ove godine uradi plan reforme, te da se dostavi Ministarstvu prosvjete i kulture RS na usvajanje.

“Kada Ministarstvo usvoji plan koji mi predlažemo, onda se ide u izradu programa”, kazao je Damjanović.

Prema njegovim riječima, potreba za novom reformom gimnazija u Republici Srpskoj  i te kako postoji, jer se  deset godina nisu mijenjali planovi, te kako ističe, bile su neke kozmetičke promjene, ali ništa konkretno.

“U posljednjih deset godina došlo je do promjena pogotovo u informacionim tehologijama, u načinu izvođenja nastave, tako da sve to moramo da uzmemo u obzir”, zaključio je Damjanović.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture RS kazali su da je akcionim planom sprovođenja reformskih aktivnosti u 2021. godini planirana izmjena nastavnog plana za gimnazije.

“Nakon toga će se sukcesivno raditi izmjena nastavnih programa s fokusom na ishode učenja i kompetencije koje obezbjeđuju efikasan nastavak školovanja i cjeloživotno učenje”, kazali su iz nadležnog ministarstva.

Dodaju da je  planirano razvijanje fleksibilnog  nastavnog plana i programa, koji omogućuje izborne predmete u završnim razredima i daje mogućnost školi da samostalno kreira određeni  dio programa,  do 20 odsto  uvođenje fakultativnih programa, različitog trajanja, u skladu s interesima učenika i specifičnostima škole.

Vladimir Šavija, direktor Gimnazije “Filip Višnjić” iz Bijeljine, ističe da je sigurno potrebna reforma gimnazija u RS, te da  već deceniju gimnazije rade po  sadašnjem programu .

“Ostale srednje škole skoro svake godine dobijaju interesantnije smjerove za  učenike nego što ima gimazija, jer mi godinama unazad imamo klasične opšte smjerove”, kaže Šavija za “Nezavisne”.

Iako se već duže najavljuje reforma gimnazija u RS, Sandrijela Kasagić, zamjenica direktora banjalučke Gimnazije, istakla je da je nekoliko nastavnika ove škole uključeno kao dio reformskih timova za nastavne planove, ali da ih niko nije pitao za mišljenje ili za neki savjet u vezi s reformom gimnazije.

“Nije organizovan nijedan okrugli sto gde će oni koji rade godinama u gimnazijma da  kažu nekoliko reči. Reforme počinju sa vrha, od ljudi koji možda nikada nisu ni radili u gimnazijama”, kazala je Kasagićeva.

Dodala je da bi u cijeli proces reformi trebalo da budu uključeni, pored nastavnika, i učenici, ali i sami roditelji.

“Mi u školama samo čujemo priču da se nešto najavljuje, ali nemamo uvid u  to šta se očekuje u narednom periodu što se tiče reformi”, dodala je Kasagićeva.