Predstavnici organizacija Fond otvoreno društvo BiH, UG Tender, TI BiH i EDA predstavili su rezultate petogodišnjeg projekta „Da javne nabavke postanu javne“.  Tokom pet godina praćenja javnih nabavki vrijednosti skoro 4, 5 milijardi KM ustanovljeno je da je najveći rizik neadekvatne procedure i to u čak 87.91% analiziranih slučajeva. Analize takođe pokazuju da je integritet domaćih ugovornih strana narušen, a da su institucije sistemna javnih nabavki  obesmišljene.

BiH godišnje javnim nabavkama potroši između 2,5 i 3 milijarde KM, a od tog novca se „izgubi 400-500 miliona KM. 

Tokom projekta je analizirano 300 revizorskih izvještaja, upućeno 116 prijava odnosno zahtjeva za monitoring Agenciji za javne nabavke, podneseno je 15 tužbi iz oblasti prava na pristup informacijama, a ombudsman za ljudska prava BiH je izdao dvije preporuke.

„17 godina nakon usvajanja Zakona o javnim nabavkama  sve faze postupka su  vrlo netransparentne“ kazao je Mervan Miraščija iz Fonda otvoreno društvo BiH.

Aleksandar Draganić, predstavnik EDA ukazao je na netransparentnost kod 59,34% ugovornih strana. Izgradnju bolnice u Istočnom Sarajevu navodi kao primjer hroničnog manjka konkurencije.

„U ponovljenom postupku stigla je samo jedna ponuda koju je ugovorni organ prihvatio. Cijena ove ponude je bila skuplja za 12 miliona KM od procijenjene vrijednosti projekta“ dodao je Draganić.

Organizacije civilnog društva smatraju da je potreban potpuno novi zakon koji će podrazumijevati više transparentnosti, tendersku dokumentaciju za postupke u toku učiniti javnim na portalu javnih nabavki te omogućiti elektronsko odvijanje svih faza postupka.

Kakve su javne nabavke u BiH govori i mišljenje ponuđača koji smatraju da je u postupku dobijanja tendera bitno imati kontakte i političke veze.