Vlada Republike Srpske se na današnjoj sjednici u Banjaluci upoznala sa informacijom o organizaciji “Željeznica Republike Srpske” i saglasila da ta firma bude organizovana kao holding sa zavisnim preduzećima za infrastrukturu, prevoz putnika i prevoz robe.h

U informaciji je navedeno i da se radionice za opravku željezničkih vozila i vuča vozova nalaze u okviru zavisnog preduzeća za teretni saobraćaj, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Vlada je donijela i rješenje o imenovanju radne grupe za unapređenje sistema za multilateralne kompenzacije, kroz koji je u prethodnih pet godina izmireno gotovo milijardu KM obaveza, uz izraženu podršku privrednika.

“Zadatak ove radne grupe jeste da analizira postojeći sistem za multilateralne kompenzacije i dosadašnja iskustva svih učesnika, istraži nove mogućnosti za unapređenje postojećeg sistema u skladu sa najboljim međunarodnim praksama, te predloži Vladi izmjene i dopune postojećeg sistema za multilateralne kompenzacije, radi unapređenja likvidnosti postojećih i potencijalnih učesnika u sistemu”, navedeno je u saopštenju.

Vlada je usvojila i informaciju o potrebi obezbjeđivanja finansijskih sredstava za završetak radova na Medicinskom fakultetu u Foči i zadužila Ministarstvo finansija i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da za to obezbijede 500.000 KM.

Podrška privrednim subjektima tokom pandemije virusa korona

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o realizaciji aktivnosti u 2020. godini, gdje je poseban akcenat dat na definisanje i sprovođenje mjera podrške privrednim subjektima za ublažavanje štetnih posljedica pandemije virusa korona na njihovo poslovanje i oporovak industrije.
Među najznačajnim aktivnostima, predviđenim Akcionim planom za sprovođenje Strategije i politike razvoja industrije Republike Srpske za period 2016-2020. godina, su podrška privrednim društvima tokom trajanja pandemije kada je u martu za 11.427 privrednih subjekata, kojima je bio zabranjen rad, isplaćeno oko 12,4 miliona KM na ime doprinosa za plate radnika.

“Za podršku privrednim subjektima iz oblasti prerađivačke industrije za mjesec april isplaćeno je ukupno 5.743.733 KM za 405 privrednih subjekata koji su radili sa smanjenim obimom poslovanja ili su djelimično prestali sa radom, dok je za 183 privredna subjekta kojima je je bio zabranjen rad ili su potpuno prestali sa radom data podrška za isplatu plata sa pripadajućim doprinosima za 7.934 radnika”, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Putem Garantnog programa za ublažavanje posljedica virusa korona tokom 2020. godine izdate su garancije u ukupnom iznosu od 7.499.450 KM čime je podržano dobijanje 101 kredita u ukupnom iznosu od 10.713.501 KM, od čega je 31 kredit odobren subjektima iz oblasti prerađivačke industrije.

Takođe, tokom 2020. godine data su podsticajna sredstva za povećanje plata radnika u ukupnom iznosu od 8.035.997 KM, dok je za sufinansiranje investicionih ulaganja u nabavku opreme i tehnologije izdvojeno dva miliona KM.

Vlada je usvojila i informaciju o zasnivanju novog proizvodnog ciklusa u poljoprivredi Republike Srpske u 2021. godini.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da prati realizaciju, preduzima mjere iz svoje nadležnosti i kontinuirano informiše Vladu o završetku zasnivanja nove poljoprivredne proizvodnje, sa prikazom efekata preduzetih mjera, uključujući mjere za ublažavanje posledica izazvanih pandemijom virusa korona.

U informaciji se navodi da je u cilju podsticanja tekuće proizvodnje i dostizanja većeg stepena snabdjevenosti domaćeg tržišta i domaće prehrambene industrije, obezbijeđeno 75 miliona KM za finansiranje tekuće proizvodnje i kapitalnih investicija u poljoprivredi.