Osim političara i stručnjaci su podijeljeni o tome da li Bosni i Hercegovini treba ili ne treba jedinstveni registar računa fizičkih lica.

S jedne strane  su oni koji smatraju da se i s postojećim registrima koji se nalaze u entitetima može postići svrha, s druge strane su oni koji misle da je jedinstveni registar računa fizičkih lica kod Centralne banke BiH neophodan kako bi se postigli temeljni elementi sigurnosti.

“Bitnije je da su ti registri efikasni, tačni i pouzdani, a pristup je elektronski i sasvim je svejedno za banke i korisnike registra ko ih uređuje i ko ih vodi. I postojeći registri omogućavaju uvid i treba samo omogućiti svim bankama na području Bosne i Hercegovine da mogu pristupiti svim registrima kao što pristupamo registrima središnjih knjiga Federacije BiH i Republike Srpske”, rekao je Radovan Bajić, član Upravnog odbora Udruženja banaka BiH i direktor NLB banke.

On kaže da Centralna banka BiH ima mnogo nadležnosti koje nisu definisane zakonom te da bi se mnoge stvari mogle organizovati na drugačiji način jer u pojedinim zemljama nadležnosti koje ima CB BiH su u nadležnosti Udruženja banaka.

S druge strane, Berislav Kutle, predsjednik Udruženja banaka BiH, kaže da centralni registar računa fizičkih lica treba da bude u Centralnoj banci BiH jer je to normalno, a i tamo se nalazi centralni registar kredita.

“Jedino normalno i svrsishodno je da registar računa fizičkih lica bude u Centralnoj banci BiH. Bez jedinstvenog računa nije moguće poslovati po principima EU niti ispunjavati temeljne elemente sigurnosti počevši od sprečavanja pranja novca pa nadalje”, rekao je nedavno Kutle za “Nezavisne”.

Inače, između ostalog i zbog nemogućnosti dogovora na temu treba li ili ne treba račun fizičkih lica biti na nivou BiH, odnosno pod nadležnošću Centralne banke BiH nedavno je propao i aranžman sa MMF-om.

U Republici Srpskoj smatraju da bi takav registar koji bi se vodio u Centralnoj banci BIH bio prenos nadležnosti, dok u Centralnoj banci BiH ističu da to nije tačno jer oni već vode registre računa poslovnih subjekata kao i registar kredita pravnih i fizičkih lica, ali i da imaju zakonsko uporište da to urade, što u Republici Srpskoj osporavaju.

Jedan od osnovnih razloga zbog kojih je MMF insistirao na tome da registar računa fizičkih lica bude na nivou BiH je prevencija i sprečavanje zloupotreba i nezakonitih radnji  u platnom prometu.

“Jedinstveni registar predstavlja i nezamjenjiv mehanizam u suzbijanju finansiranja terorizma i pranja novca, olakšava identifikacije računa dužnika u poreskom i izvršnom postupku te drugim sudskim postupcima”, rekli su još ranije u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.