Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske objavila (RERS) na svojoj internet stranici objavila je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke о tarifnim stavovima za javno snabdijevanje električnom energijom u RS.

Kako je rečeno u RERS, ista Odluka je objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske, broj 25/24 od 20.marta 2024. godine. To znači da je već danas stupila na snagu, jer piše da stupa na snagu dan nakon službene objave.

Izmjene i dopune Tarifnog sistema za prodaju električne energije i korišćenje distributivne mreže u RS potvrđuje ono što smo objavili. Korisnici distributivnog sistema u kategoriji „domaćinstva” razvrstavaju se u sljedeće tarifne grupe: 1. tarifna grupa (tarifna grupa jednotarifna) – kupci kod kojih se aktivna električna energija obračunava na osnovu mjerenja jednotarifnim brojilom i 2. tarifna grupa (tarifna grupa dvotarifna) – kupci kod kojih se aktivna električna energija obračunava na osnovu mjerenja dvotarifnim brojilom.

U skladu s tim, domaćinstva s jednotarifnim brojilom, tarifni stavovi za energiju za javno snabdijevanje utvrđuju se za „tarifnu grupu jednotarifnu bijelu“, „tarifnu grupu jednotarifnu plavu“ i „tarifnu grupu jednotarifnu crvenu“.

Istom logikom, za krajnje kupce iz kategorije potrošnje „domaćinstva“ kojima se aktivna električna energija obračunava na osnovu dvotarifnog brojila, tarifni stavovi za energiju za javno snabdijevanje utvrđuju se za „tarifnu grupu dvotarifnu bijelu“, „tarifnu grupu dvotarifnu plavu“ i „tarifnu grupu dvotarifnu crvenu“.

I za jedne, i za druge važi viši i niži sezonski stav, s tim što dvotarifni imaju i veći i manji dnevni stav.

-Obračun mjesečne potrošnje energije za javno snabdijevanje za svakog kupce iz kategorije potrošnje domaćinstva, kojem se aktivna električna energija obračunava na osnovu jednotarifnog brojila, vrši se tako da se prvih 500 kWh obračunava po cijeni za „tarifnu grupu jednotarifnu bijelu“, sljedećih 1.000 kWh po cijeni za „tarifnu grupu jednotarifnu plavu“, a preostala utrošena električna energija po cijeni za „tarifnu grupu jednotarifnu crvenu“. Obračun mjesečne potrošnje energije za javno snabdijevanje za svakog kupce iz kategorije potrošnje domaćinstva, kojem se aktivna električna energija obračunava na osnovu dvotarifnog brojila, vrši se tako da se prvih 500 kWh obračunava po cijeni za „tarifnu grupu dvotarifnu bijelu“, sljedećih 1.000 kWh po cijeni za „tarifnu grupu dvotarifnu plavu“, a preostala utrošena električna energija po cijeni za „tarifnu grupu dvotarifnu crvenu“ – piše u novoj odluci RERS.

Dalje piše, prilikom obračuna nabavke električne energije, utrošena električna energija u višoj i manjoj dnevnoj tarifi za „tarifnu grupu dvotarifnu bijelu“, „tarifnu grupu dvotarifnu plavu“ i „tarifnu grupu dvotarifnu crvenu“ utvrđuje se proporcionalno učešću više i manje dnevne tarife u ukupno utrošenoj aktivnoj električnoj energiju, piše “Srpskainfo“.