Vlast u Republici Srpskoj mijenja Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama sa ciljem da isključi Narodnu skupštinu iz odlučivanja i time Vladi olakša proceduru za novim zaduživanjima, saznaje portal CAPITAL.

Skupština će i dalje odlučivati o ukupnom kratkoročnom i dugoročnom zaduživanju Srpske, ali Vlada više neće imati obavezu da traži njenu saglasnosti za pojedinačne kredite i druga zaduženja.

„Pojedinačne odluke o zaduženju do odobrenih iznosa donosi Vlada, osim u slučaju kapitalnih investicija, gdje odluku o odobravanju zaduženja donosi NSRS“, stoji u prijedlogu zakonskih izmjena koje će poslanici razmatrati 30. marta na sjednici Narodne skupštine.

Iako Vlada pokušava da izmjene predstavi kao kozmetičke, Zakon pred poslanike ide po hitnoj proceduri. Uz njega je spremna i Odluka o prijevremenom stupanju na snagu što nedvosmisleno ukazuje koliko se izvršnoj vlasti žuri da izmijeni zakonske propise i što prije krene u jednostavnije zaduživanje.

Vlada u svom obrazloženju navodi kako se predloženim Zakonom omogućava preciznije i bliže procedura zaduživanja.

„Istom izmjenom bi se stvorile pretpostavke za efikasniju i ekonomičniju realizaciju zaduživanja“, stoji u obrazloženju.

Dodaju kako su uočeni problemi prilikom procedura kod zaduživanja, zbog čega ih je bilo potrebno precizirati i pojasniti.

„Suštinski ne dolazi do izmjene procedura zaduživanja, već se one samo preciziraju i potpunije i jasnije definišu“, stoji u obrazloženju Zakona.

Vlada ne objašnjava zašto traži da se Zakon donosi po hitnom postupku a ne u redovnoj proceduri ako se, kako tvrdi, ništa suštinski ne mijenja.

Inače, Poslovnikom NSRS je data je mogućnost za donošenje Zakona po hitnom postupku „u slučaju kada se zakonom uređuju pitanja i odnosi nastali usljed okolnosti koje nisu mogle da se predvide, a nedonošenje zakona bi moglo prouzrokovati štetne posljedice po život i zdravlje ljudi, bezbjednost Republike i rad organa i organizacija, i ako je to u opštem interesu“.

Podsjećamo, kako smo nedavno pisali, u proceduri su i izmjene Zakona o tržištu hartija od vrijednosti RS, takođe u cilju bržeg zaduživanja.

Naime, procedure prilikom emitovanja hartija od vrijednosti ubuduće će biti pojednostavljene, a to se posebno odnosi na kratkoročne hartije od vrijednosti za koje emitenti više neće morati da objavljuju prospekt.

Republika Srpska se danas 45. emisijom obveznica na Banjalučkoj berzi zadužila za novih 21 milion maraka po kamatnoj stopi od 1,99 odsto.

Planom za ovu godinu predviđeno je zaduženje do 1,4 milijadi maraka putem kratkoročnih i dugoročnih zaduživanja, te indirektno kroz garancije.

Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama mijenjan je i 2017. godine. Tada je Vlada od Narodne skupštine RS preuzela nadležnost za izdavanje garancija u ime Srpske.

Ekonomisti smatraju kako su posljednje izmjene zakona samo nastavak u pravcu što efikasnijeg i bržeg zaduživanja.

Dodaju i to da je nesporna činjenica da postoji skupštinska većina koja bi i bez ovih izmjena podizala ruke za zaduženje ali da je glavni cilj bio izbjeći javnu raspravu, koja uvijek privlači veliku pažnju javnosti kada jeriječ o zaduživanju.