Podrška privrednom sektoru jedan je od ključnih prioriteta Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, a u 2021. godini predviđena su podsticajna sredstva za povećanje plata radnika, sufinansiranje investicionih ulaganja, obezbjeđivanje povoljnih kreditnih sredstava kroz različite programe Vlade Srpske, kao i usvajanje niza drugih mjera u cilju rasterećenja privrede.https://76e9d58faf6e7588317b5bfb181a7f49.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Za poboljšanje efikasnosti poslovanja i uvođenje novih tehnologija, budžetom Ministarstva privrede i preduzetništva obezbijeđena su sredstva u iznosu od četiri miliona KM, te je s tim u vezi planirano raspisivanje Javnog poziva za dodjelu podsticaja u aprilu.

-U 2021. godini planirana su podsticajna sredstva za povećanje plata radnika u iznosu od pet miliona KM, a u toku je obrada zahtjeva za treći obračunski period (jul-decembar 2020. godine) – saopšteno je iz resornog ministarstva.

Tokom 2020. godine, podsjeća se, isplaćeni su podsticaji za povećanje plata radnika u ukupnom iznosu od 8.035.997 KM, dok je za sufinansiranje investicionih ulaganja u nabavku opreme i tehnologije izdvojeno dva miliona KM.  -Garantni fond Republike Srpske, koji u ime Vlade Srpske upravlja Garantnim programom je zaključno sa današnjim danom izdao garancije u iznosu od 8.727.950 KM čime je podržano dobijanje 116 kredita u ukupnom iznosu od 12.468.501 KM. Putem Garantnog programa podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije omogućen je olakšan pristup finansijskim sredstvima za privredne subjekte – mikro, mala i srednja preduzeća, izdavanjem garancije za obezbjeđenje kreditnih zaduženja – naglašava se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske 12. marta ove godine produžio rokove za podnošenje zahtjeva za odobrenje posebnih mjera klijentima banaka i mikrokreditnih organizacija čiji su prihodi smanjeni kao posljedica uticaja pandemije, čime je mjera moratorijuma na otplatu kredita produžena do 30. juna, dok je mjera grejs perioda produžena do 31. decembra ove godine.

-Takođe, Vlada Republike Srpske je, s ciljem smanjenja parafiskalnih izdvajanja, usvojila zakonska rješenja čime su smanjena ili ukinuta pojedina neporeska davanja i takse, a čijom primjenom od 1. januara je došlo do smanjenja opterećenja privrede -navodi se u saopštenju.

Cilj svih navedenih aktivnosti, ističe se, kao dio ukupnih mjera za oporavak privrede je nastavak podrške privrednim subjektima koji se suočavaju sa negativnim posljedicama pandemije i tokom 2021. godine, pri čemu će se posebna pažnja posvetiti ulaganju u realni sektor.

Iz resornog ministarstva podsjećaju da je među najznačajnim aktivnostima tokom trajanja pandemije bila podrška privrednim subjektima kojima je bio zabranjen rad, koji su imali potpuni ili djelimični prestanak sa radom, ili su radili sa smanjenim obimom poslovanja.

Za ove privredne subjekte, putem Fonda solidarnosti Republike Srpske i Kompenzacionog fonda Republike Srpske za mjesece mart, april i maj 2020. godine isplaćeno je ukupno 67.140.226 KM, dok je za sanaciju posljedica virusa korona lokalnim zajednicama doznačeno 30.451.000 KM.

-U martu 2020. godine za 11.898 privrednih subjekata, kojima je bio zabranjen rad, isplaćeno je 12.378.351 KM na ime doprinosa za plate radnika. Tokom aprila za isplatu plata sa pripadajućim doprinosima obuhvaćeno je 41.377 radnika kojima je uplaćeno 31.023.608 KM, dok je za saniranje posljedica pandemije po osnovu pada prihoda i djelimičan prekida rada isplaćeno 16.234.699 KM. Za podršku privrednim subjektima kojima je u maju bio zabranjen rad, za plate, poreze i doprinose radnika isplaćeno je ukupno 7.503.568 KM – naglašavaju u resornom ministarstvu.