Vršilac dužnosti sekretara Skupštine opštine Srebrenica Zekerijah Hadžić potvrdio je da su novoizabarani odbornici danas prihvatili sertifikate i potpisali prihvatanje mandata u srebreničkom parlamentu.

Precizirao je da je 18 odbornika potpisalo preuzimanje sertifikata i prihvatanje mandata u Skupštini opštine, da je Ćamil Duraković to učinio elektronskim putem jer je u izolaciji, a da su se Zulfo Salihović, koji je takođe u izolaciji, i Velibor Rankić, koji je na službenom putu, usmeno izjasnili da prihvataju mandate i da će preuzeti sertifikate kada se steknu uslovi.

Hadžić je istakao da se svih šest izabranih bošnjačkih odbornika pismeno ili usmeno izjasnilo da prihvataju odborničke mandate iako su ranije najavljivali da to neće učiniti, te da niko nije prepustio mandat sljedećem po broju osvojenih glasova sa stranačke liste.

Prema Hadžićevim riječima, krajnji rok za preuzimanje sertifikata i preuzimanje mandata je 18. mart.

On je naveo da je stručna služba Skupštine opštine Srebrenica sve pripremila za zakazivanje i organizovanje konstitutivne sjednice lokalnog parlamenta, o čijem zakazivanju treba da se dogovore i odluče politički subjekti, odnosno izabrani odbornici.

Hadžić je podsjetio da je Centralna izborna komisija BiH 3. marta potvrdila rezultate lokalnih izbora za opštinu Srebrenica, sprovedenih 15. novembra i ponovljenih 21. februara, te da je od dana potvrđivanja rezultata rok mjesec dana za održavanje konstitutivne sjednice Skupštine opštine.

Očekuje se da će načelnik opštine Mladen Grujičić već sutra započeti konsultacije o formiranju skupštinske većine i da će za sedam do 10 dana biti zakazana konstitutivna sjednica srebreničkog parlamenta, koji broji 21 odbornika.