Politika u Bosni i Hercegovini je podijeljena kada je riječ o integracijama u NATO. S jedne strane, Bošnjaci i Hrvati zagovaraju ulazak BiH u NATO, dok se Srbi protive, ali ono što je svima zajedničko jeste put u Evropsku uniju.l

Ovo je, između ostalog, istaknuto na nedavno održanoj konferenciji “Transformativni potencijal euroatlantskog procesa u BiH”, koju je u Neumu organizovao Univerzitet u Mostaru, uz pomoć Rektorskog zbora Hrvatske.

“Smatramo da je dijalog temelj traženja rješenja. Rješenja su različita, ali mogu biti različita i funkcionalna. S te strane smatramo da se akademska zajednica nema pravo izolovati od aktuelnih političkih i drugih problema unutar BiH”, rekao je Zoran Tomić, rektor Univerziteta u Mostaru.

Tokom konferencije na kojoj su učestvovali brojni stručnjaci istaknuto je da će Hrvatska pružiti podršku BiH na putu ka Evropskoj uniji i NATO-u, ali da je neophodno da dođe do istinske ravnopravnosti tri konstitutivna naroda u BiH.

“Mi podržavamo jednakost i jednakopravnost u BiH, dakle modele koji ovdje funkcionišu stoljećima. Dogovor tri konstitutivna naroda je ovdje bitan kako bi se nadrasli svi problemi”, rekao je Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i evropskih poslova.

Jedan od govornika na konferenciji bio je i Erik Nelson, ambasador SAD u Bosni i Hercegovini, koji je rekao da će BiH biti ta koja će voditi proces reformi na evroatlantskom putu.

“Program reformi je prilika za BiH da identifikuje sopstvene reformske prioritete i način na koji vidi pomoć Savezu u sprovođenju tih reformi. Putevi BiH ka NATO-u i EU su komplementarni i oba pomažu sprovođenje smislenih reformi koje će uticati na život svih bh. građana”, rekao je između ostalog Nelson.

Takođe, naglasio je da teške reforme postaju jednostavnije kada u “pomoć pozovete saveznike iz NATO saveza”.

“Sada je odnos BiH i NATO-a definisan reformama sadržanim u dokumentu Program reformi, koji je izradila Bosna i Hercegovina”, rekao je Nelson.

Na konferenciji se moglo čuti i da uz pomoć NATO saveza i Oružane snage  BiH daju svoj doprinos globalnoj sigurnosti, te da je više od 1.800 pripadnika od 2006. bilo razmješteno u sklopu međunarodnih operacija.

“SAD će nastaviti podržavati reformske prioritete BiH prema Programu reformi koje BiH odredi. Fokus NATO saveza u BiH je na jakom partnerstvu, a vrata za članstvo ostaju otvorena. Svaka buduća odluka da se BiH pozove da se pridruži Savezu biće donesena na osnovu konsenzusa među svim saveznicima i unutar bh. vlasti”, istakao je Nelson.

Na konferenciji nekoliko puta je istaknuto da će napredak BiH na evroatlantskom putu ojačati ekonomiju, a približavanje bh. privrede standardima zemalja evroatlantske zajednice zahtijevaće reforme koje će podrazumijevati veći stepen transparentnosti i vladavine zakona.